musedia - utställning, it-design, publikundersökning
 faktablad (pdf)  /  projekt  /  publikationer & artiklar  /  blogg.museiteknik.com

 

publikationer & artiklar

"nodem 2013. beyond control - the collaborative museum and its challenges. a review."
e-Conservation #2 (2014) /PDF/

"var börjar museet? upplevelser av det publika orienteringssystemet på göteborgs stadsmuseum"
intern rapport, göteborgs stadsmuseum (2104)

studie av mobilguider och sociala medier i utställningar. museer & digitala verktyg, idek-labbet på röhsska museet (2013) /online /

"nytt museum i alingsås. förstudie, nya alingsås museum"
intern rapport, kultur & fritid alingsås kommun (2012)

"fördjupat bemötande och strategisk publikutveckling"
konstpedagogiskt forum, västra götaland (2008) /PDF/

"publikundersökning på kulturinstitutioner i malmö stad"
I: mångfald i malmös kulturliv
malmö museer, malmö stad (2007) /PDF/

"fokusgruppsstudie för utställningen underground"
intern rapport, världskulturmuseet (2006)

"digital media serving the visitor"
I: visitor focus in 21st century museums
interactive institute / EPOCH (2006)

"fokusgruppsstudie för utställningen trafficking"
intern rapport, världskulturmuseet (2005)

"digitala medier för besökare på museer" /PDF-utdrag/
medförfattare: halina gottlieb
dramatiska institutets skriftserie Nr 1/2004 (2004)

"vargtass - taktil interaktiv guide för vattnets väg, universeum. proof of concept"
unpublished paper, visions for museums (2004)

"lost in interpretation - digitala guider" (intervju)
I: kult - nr 2 (2004)

"ett lyssnande museum"
I: svenska museer nr 1/03, stockholm (2003) /PDF/

"access in mind - besökarstudie kring en experimentell
introduktionsstation för samtida konst."
paper, visions for museums / statens kulturråd, stockholm (2002)

eriksson, yvonne ; gottlieb, halina ; henningsson, paul
"digitala medier i besökarens tjänst. rapport från en seminarieserie"
visions for museums / interactive institute (2002)

"sun, sand & science @ skagen"
I: british interactive news, spring 2002

"besökarstudie av den digitala guiden IDUN i historiska museets utställning vikingar"
paper, visions for museums/interactive institute, historiska museet stockholm (2001)

"visitors, interpretation, concept design"
I: visitor studies group news #05 (2001)

"innovativt museum"
I: DIK-forum, nr 15 (1998)

"multimedia och kulturarvet"
I: DIK-forum, nr 16 (1997)


|