musedia hjälper museer, konsthallar och besöksmål att skapa engagerande besöksupplevelser

musedia erbjuder konsulttjänster inom interpretation: rådgivning, planering och produktion för besökarinriktad kommunikation kring kultur- och naturarvsmiljöer. Vi ser till att er digitala tillämpning, er planerade utställning eller ert hela utbud engagerar era målgrupper.

Interpretation?

Interpretation. Foto: musedia

Interpretation är ett synsätt och ett planeringsverktyg för att utforma tillgängliga och minnesvärda besökarupplevelser omkring historier, händelser och fenomen.

Huvudsyftet är att skapa kommunikation mellan era besökare och det innehåll ni vill förmedla. Så att besökare känner sig berörda, stimulerade och blir hjälpta att uppfatta vad som gör berättelsen unik eller viktig.

musedia hjälper er förena innehåll, form och förmedlingsmedia till en helhet som berikar upplevelsen. Från förstudie till koncept, plan och genomförande.


Besökarstudier och brukardialog

Besökarstudier. Foto: musedia

Vad känner era besökare till om ämnet för er kommande utställning eller guide-tur? Vilka frågor ställer de och vad skulle de vilja veta? Hur upplevde de sitt besök? Vilka grupper nås inte av budskapet?

För att förstå vad besökare uppfattar och förväntar sig av sitt besök, är det viktigt att praktiskt fråga dem om det! Det kan också bli ett steg till att börja identifiera ny publik och arbeta mer målgruppsinriktat.

musedia har lång erfarenhet av besökar- och användarstudier samt publikutveckling och interkulturell dialog. Genom intervjuer, fokusgrupper och observationer hjälper vi er samla kvalitativ och kvantitativ respons från brukare, för att kunna gå vidare i era utvecklingsprojekt.


Teknik och guidesystem

Audioguide i utställning. Foto: musedia

Digitala medier och audiovisuella framställningar är viktiga berättarverktyg inom interpretation - både för museer och slutanvändare. Samtidigt är budgetramar sällan obegränsade. Och de mest avancerade lösningarna är inte alltid de mest lämpade i publika sammanhang.

musedia har lång erfarenhet av digitala samt interaktiva museiproduktioner. Vi erbjuder teknisk rådgivning och konsultation kring förmedlingstekniska lösningar samt interaktionsdesign för besöksmål.

musedia är säljagent för Okayo audioguide på den svenska marknaden.
Univox Bo Edin AB. Generalimportör av Okayo guidesystem

People Image